Riepu utilizācija

Ko var iegūt utilizējot riepas?
Vai riepu utilizācija ir izdevīga?
Utilizējot riepas bezskābekļa vidē tās termiski apstrādājot, tās sadalās un veidojas noderīgas vielas. No iegūtajām vielām, izņemot metāla kordus, var iegūt enerģiju - elektrību, siltumu, degvielu, jeb enerģiju no atjaunojamiem resursiem.

Utilizējot 1 tonnu riepu var iegūt:

  • 400 līdz 500 kg tehnisko oglekli. Ogleklis nav tīrs. Tas satur dažādus piemaisījumus, tādēļ to vienkāršāk ir pārvērst siltuma enerģijā. 1 kg šāda oglekļa dod 8 kW siltuma.
  • Eļļa 200 līdz 400 kg. Eļļu var izmantot kā kurināmo degvielu vai arī to tālāk pārstrādāt. Eļļu var sadalīt un katru sadalīto vielu pārveidot dīzeļdegvielā, benzīnā, bitumos un citās vielās.
  • Tehniskā gāze tilpumā 200 līdz 300 m3 ir dažādu gāzu maisījums. To galvenokārt izmanto utilizācijas tehnoloģijas uzturēšanai.
  • Metāla kordi 50 līdz 55 kg, kurus var nodot metāllūžņos. Vēlams tos sapresēt, jo nesapresētai ir zema cena. Sapresētiem kordiem ir vienāda cena ar citiem metāliem.
  • Pelni 3 līdz 5 kg dabai nav kaitīgi.

Lielākais ieguvums no pārstrādes, ja šos enerģijas veidus izmanto savā ražotnē un tie nav jāpērk.

Pielietojuma piemērs siltumnīcāssiltumnīcas apkurei.

Eļļas pārstrādes procesā iegūst degvielu transportam, kā arī elektrības ražošanai.

Salīdzinājums. Utilizējot 4 tonnas riepu, minimāli iegūst 1600 kg oglekli. Lai to pārstrādātu siltumā, to ir jāsadedzina krāsnī. Sadalot šo daudzumu uz 24 diennakts stundām, 1 stundā var saražot 500 kW siltuma. Dedzināšanas tehnoloģijā izmanto ūdeni, kas temperatūras ietekmē sadalās, un tādēļ veicina degšanu, ievērojami palielinot iegūstamo siltuma daudzumu. Aptuvenais siltuma daudzums diennaktī sastāda 20 MW.
Siltumnīcas apgaismojumam izmanto pašu saražotu elektrību. To saražo ar ģeneratoru, izmantojot savu degvielu. 200 kWh ģenerators patērē 30 līdz 40 litrus degvielas.

Iekārtas izmēri

Izmēri ir pielāgoti riepu izmēram. Vieglo auto riepas var salocīt, tādējādi samazinot iekārtas izmērus. Smago auto un traktoru riepas ir liela izmēra, tādējādi iekārtas izmēri ir atbilstošā lielumā. Riepas nav jāgriež vai jāmaļ. Tās ievieto iekārtā veselas.

Iekārtas ir pārvietojamas. Tas dod iespēju ekonomiēt līdzekļus lieki nepārvadājot iekārtas.

Nav svarīga riepu tīrība.