SCRAPPET

inovatīvi tehniski risinājumi

Pasaulē poligonos uzkrājamo atkritumu daudzums aizvien pieaug, tādā veidā arvien vairāk piesārņojot apkārtējo vidi. Liela daļa no šiem atkritumiem ir otrreizēji izmantojama jaunu produktu ražošanā un enerģijas ieguvē, bet dēļ pārāk dārgajām un sarežģītajām šķirošanas un pārstrādes tehnoloģijām, tā netiek izmantota. Tika veikta atkritumu pārstrādes aprīkojuma tirgus izpēte, kas parādīja, ka mazas un vidēja izmēra atkritumu pārstrādes iekārtas nav plaši izplatītas. Apzinot esošo situāciju, tika secināts, ka šī ir brīva niša tirgū un mūsu piedāvātās iekārtas, ievērojami varētu uzlabot ekoloģisko situāciju pasaulē.

SCRAP-PET komandas sastāvā ir speciālisti ar ilggadēju pieredzi atkritumu pārstrādes, enerģētikas un zaļo tehnoloģiju jomā. Vairāku gadu laikā ir izveidoti dažādi prototipi plastmasas atkritumu smalcināšanai un pirolīzei. Iegūtie rezultāti parāda, ka otrreiz izmantojamā plastmasa ir ļoti vērtīgs izejmateriāls elektroenerģijas un siltuma ražošanai, kas būtu pielīdzināms atjaunojamiem energoresursiem.

Šobrīd ražošanai ir izstrādātas divas iekārtas:

  1. Maza izmēra transportējama smalcināmā iekārta, kas var smalcināt PET pudeles, plastmasas kanniņas un citu plastmasas iepakojumu. Iekārtas mazie izmēri un transportējamība nodrošina iespēju atkritumus smalcināt jau to rašanās vietā, tādējādi vairākkārtīgi samazinot to tilpumu un tālākās transportēšanas izmaksas.
  2. Maza izmēra transportējama plastmasas atkritumu pirolīzes iekārta, kas var jau tālāk sasmalcināto plastmasu pārvērst šķidrajā frakcijā (pirolīzes eļļa). Kas, vēl samazinot tilpumu, ļauj pirolīzes eļļu izmantot tālāk (apkure, elektroenerģijas ražošana vai tālāka izmantošana ķīmiskajā rūpniecībā). Aprīkojot iekārtu ar elektrības ģeneratoru, kas patērē saražoto pirolīzes eļļu, to var darbināt vietās, kur elektrības pieslēgums nav pieejams.

Kā arī šobrīd noris darbs pie izstrādes iekārtai, kas no sasmalcinātām, neattīrītām PET pudelēm ekstrūzijas ceļā iegūst plāksnes. Šādām plāksnēm, kā izturīgam un lētam izejmateriālam, varētu rast plašu pielietojumu (būvniecība, rūpniecība).

Nākotnē SCRAPPET komanda plāno pilnveidot esošās tehnoloģijas, kā arī attīstīt jaunas. Kā piemērs, šobrīd aktīvi noris darbs pie mikroviļņu plazmas izpētes, un iespējām to izmantot pirolīzes procesā.